Tavo klasės  <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12>
Į pagrindinį
Titulinis
Programos
Moduliai
Neformalus ugdymas
Namų darbai
Medžiaga
Mokinių darbai
Dalykų medžiaga

Dalykų metodinė medžiaga:

Etika
    Jūratė Skarakodienė
    
Tikyba
    Gražina Cvilikienė
    
Lietuvių kalba
    Renata Kisnierienė
    Eglė Kanapinskienė
    Daiva Maknienė
    Nijolė Ornatavičienė
    
    Regina Pūrienė
    
    
    
    
Anglų kalba
    
    
    Gitana Mičiulienė
    Gina Erlickienė
    
    
    Lina Morkūnienė
    Jūratė Petkevičienė
Rusų kalba
    Leonida Kandratavičienė
    
    Neringa Vainorienė
    
    
Istorija
    Daiva Maciulevičienė
    
    Darius Prokarenka
    
Geografija
    Lina Lukoševičienė
    Nijolė Petrauskienė
    
    
    Lina Lukoševičienė
    
Informatika
    Natalija Kocienė
    
    Jūratė Skarakodienė
    
    Aurelija Svorobovič
    Lina Kačiulienė
Matematika
    Aurelija Svorobovič
    Vida Kudrevičienė
    
    Janina Silvanavičienė
    
    
    Vytautas Silvanavičius
    
    
Biologija
    Danutė Leonavičienė
    
    Donatas Stanionis
    
Fizika
    
    Aldona Visockienė
Chemija
    
    Aušra Zablackienė
Dailė
    
    Petras Dzedulionis
    
Muzika
    
Kūno kultūra
    Vytas Kuklis
    
    Almiras Kavaliauskas
    
Technologijos
    Petras Dzedulionis
Dizainas
    Rita Dzedulionienė
    
Sveikatos priežiūra
    Reda Gedgaudaitė
    
Ekonomika
    
    Jūratė Skarakodienė
Pradinės klasės
    Janina Busilienė
    Aldona Barnackienė
    
    pavaduotoja Ramunė Kaminskienė
    
    Lina Jurevičienė
    Aldona Kapačiūnienė
    
    Aušra Kavaliauskienė
    Onutė Račiūnienė
    
Programuotojų mokykla
    Programuotojų mokykla